O nas

O PRZEDSZKOLU

Przedszkole nr 20 jest placówką 4-oddziałową, mieści się  w jednokondygnacyjnym budynku usytuowanym przy ulicy 3-go Maja 89 A, w pobliżu przystanku tramwajowego i autobusowego.

Posiada duży, jak na warunki przedszkolne, i dobrze zagospodarowany ogród. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.30,  w tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inicjowane przez nauczycieli oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Do przedszkola uczęszcza 100 wychowanków, którym oferujemy:

  • zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela,
  • zajęcia stymulujące własną aktywność dziecka,
  • zajęcia ruchowe,
  • zajęcia muzyczne,
  • zajęcia sportowe.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( bezpłatny pobyt w przedszkolu) odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00. Pobyt dziecka   w przedszkolu w godzinach porannych od 6.00 do 8.00 oraz popołudniowych czyli od 13.00 do 16.30 jest odpłatny. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania   z wyżywienia.

O PRZEDSZKOLU

Przedszkole nr 20 jest placówką 4-oddziałową, mieści się   w jednokondygnacyjnym budynku usytuowanym przy ulicy 3-go Maja 89 A,  w pobliżu przystanku tramwajowego i autobusowego.

Posiada duży, jak na warunki przedszkolne, i dobrze zagospodarowany ogród. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.30,   w tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inicjowane przez nauczycieli oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Do przedszkola uczęszcza 100 wychowanków, którym oferujemy:

  • zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela,
  • zajęcia stymulujące własną aktywność dziecka,
  • zajęcia ruchowe,
  • zajęcia muzyczne,
  • zajęcia sportowe.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( bezpłatny pobyt w przedszkolu) odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00. Pobyt dziecka   w przedszkolu w godzinach porannych od 6.00 do 8.00 oraz popołudniowych czyli od 13.00 do 16.30 jest odpłatny. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania   z wyżywienia.

Kadra pedagogiczna:

W placówce zatrudnionych jest 10 nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje zgodne z wykonywanym zawodem. Kadra stale się doskonali zdobywa nowe wiadomości i umiejętności, które wykorzystuje w pracy z wychowankami. Ponadto w przedszkolu pracuje logopeda prowadzący terapię zaburzeń mowy.

Wyposażenie:

Placówka wyposażona jest w nowoczesne meble, sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne zachęcające dzieci do podejmowania różnorodnej aktywności oraz sprzyjające rozwijaniu zainteresowań. W Przedszkolu nr 20 przeprowadzono prace termomodernizacyjne w 2019r., które pozwoliły przywrócić świetność budynkowi z przed ponad stu lat.

Każdy dzień w przedszkolu jest ciekawy.

Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździo, wykorzystujemy również programy własne min. program adaptacyjny dla nowych wychowanków oraz programy ekologiczne. Prowadzone są zajęcia dodatkowe dla dzieci uzdolnionych w ramach kółka plastycznego, muzycznego, kulinarnego. Każdego roku organizowane są festyny rodzinne jesienny oraz wiosenny, latem dzieci uczestniczą w wycieczce autokarowej. W trakcie pobytu dziecka w placówce odbywają się imprezy cykliczne tj.: Mikołaj, Dzień Wiosny, bal karnawałowy. Dzieci są współorganizatorami uroczystości z udziałem rodziny. Popularnością cieszą się spotkania świąteczne.

Skip to content