Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

 

 
Informujemy Rodziców, że rekrutacja do Przedszkola nr 20 odbywa się za pomocą systemu informatycznego poprzez złożenie stosownego wniosku. System uruchomi się 1 marca 2023 r. o godz. 12.00. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność wprowadzania wniosku do systemu.
Niezależnie od tego faktu należy złożyć wersję papierową wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko kryteriów, u dyrektora przedszkola.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

Etap rekrutacji termin
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów

od 1 marca 2023 r. od godz.12.00

 

do 15 marca 2023 r. do godziny 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków    o przyjęcie do przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa    w art.150 ust.7 ustawy

od 16 marca 2023 r.

 

do 21 marca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych 13 kwietnia 2023 r. godz. 12.00
Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  woli  przyjęcia  w  postaci  pisemnego oświadczenia

od 13 kwietnia 2023 r. od godz. 13.00

 

do 20 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych 21 kwietnia 2023 r. godz. 12.00

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

Etap rekrutacji termin
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów

do 21 sierpnia 2023 r.

od 22 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków    o przyjęcie do przedszkola   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa    w art.150 ust.7 ustawy

od 23 sierpnia 2023 r.

do 24 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i   kandydatów   niezakwalifikowanych 25 sierpnia 2023 r. godz. 12.00
Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  woli  przyjęcia  w  postaci   pisemnego oświadczenia

od 25 sierpnia 2023 r. od godz. 12.00

do 29 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych 30 sierpnia 2023 r. godz. 12.00

 

 

 

Ogłoszenie dotyczące ubezpieczenia wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków

Witam serdecznie,  podaję link do kontynuacji polisy ubezpieczeniowej dla dzieci lub nawiązania umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wystarczy wybrać odpowiedni dla siebie wariant i wejść w załączony link.
 
Link
W razie pytań proszę o kontakt z przedstawicielem Towarzystwa Ubezpieczeniowego, którym jest Pan Łukasz Białas
Ubezpieczenia – Inwestycje – Emerytury
 
tel. kom.: +48 501 058 392
bialas.lukasz@aviva.com.pl
www.aviva.com.pl/lbialas

 

 

Skip to content